- ,   - ,    - ,

-5

- -50. - 100 5 . - , .:
(351) 328-97-07
(351) 353-97-07
(351) 353-60-80

e-mail
ural@uralparm.ru
kamaz@uralparm.ru

: -2000-300